Yrityksen jatkuvuudenhallinta palveluna

Ota yhteyttä

Yrityksen jatkuvuudenhallinta palveluna

Yksittäisten harjoitusten tai suunnittelutoimeksiantojen sijasta voimme hoitaa yrityksen jatkuvuudenhallinnan palveluna. Palvelu voi sisältää esimerkiksi yritysturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan tehtävien koordinoinnin ja raportoinnin yrityksen johdolle, kehityssuunnitelman tekemisen sekä kehitystoimien ohjaamisen ja etenemisen raportoinnin. Jatkuva palvelu mahdollistaa yrityksen ja sen toimintaympäristön syvällisen tuntemisen, jolloin tarvittaessa voimme tukea yrityksen päätöksentekoa ja johtamista kriisitilanteissa. Palvelun sisältö ja laajuus määritellään aina asiakaskohtaisesti. 

 

Syitä jatkuvuudenhallinnan ostamiseen palveluna ovat mm.:

  • Väliaikaisesti henkilövajauksen yhteydessä (interim manager) antaa aikaa omien henkilöiden rekrytointiin ja samalla varmistaa tiedon siirron tulevalle henkilölle sekä käynnissä olevien hankkeiden etenemisen.

  • Tuo hankkeisiin tilapäisesti tarvittavia lisäresursseja ja osaamista, jota omassa organisaatiossa ei ole.

  • Liiketoiminnan jatkuvuuden- ja riskienhallintaosaaminen on organisaatiolle tärkeä, mutta täysipäiväiselle henkilölle ei ole tarvetta.

  • Organisaatio pystyy hyödyntämään palvelun tarjoajan laajaa kokemusta ja osaamista sekä parhaita käytäntöjä.

  • Usean osa-alueen erityisosaaminen on käytettävissä tarpeen mukaan, eikä yritys ole riippuvainen yksittäisistä henkilöistä.