Tilannekuva

Tilannekuva ja sen muodostaminen

Kriisitilanteessa tiedon määrä ja yhteydenpidon tarve kasvavat voimakkaasti. Tilannekuvan muodostaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta päätöksiä voidaan tehdä perustellusti ja nopeasti. Tilannekuvan muodostaminen auttaa ymmärtämään kriisin laajuutta, vaikutuksia ja mahdollisia toimenpiteitä.

Organisaatio ja erityisesti kriisiä johtavat tarvitsevat yhden yhteisen, ajan tasalla olevan ja kattavan tilannekuvan tilanteen hallitsemiseksi. Johtamisedellytysten luomiseksi valtaosa viesteistä on pystyttävä käsittelemään muualla kuin johtoryhmässä. Tiedot on tarkistettava, toimeksi annettuja tehtäviä seurattava sekä mahdollisia tulevia tapahtumia pyrittävä ennakoimaan ja tekemään vaihtoehtoisia päätösehdotuksia.
Ensimmäinen vaihe tilannekuvan muodostamisessa on tiedonhankinta eri lähteistä, kuten viranomaisilta, mediaraporteista, sisäisistä raporteista, sidosryhmiltä ja muilta asianosaisilta. On tärkeää seurata tilanteen kehittymistä jatkuvasti ja päivittää tietoa säännöllisesti. Kerätyn tiedon analysointi on tärkeä vaihe tilannekuvan muodostamisessa. Tietoa on arvioitava luotettavuuden, ajankohtaisuuden ja merkityksen perusteella. Tämä voi sisältää tilastojen, ennusteiden, asiantuntija-arvioiden ja muiden lähteiden analysointia. Analyysin tunnistetaan keskeiset vaikutukset ja muodostetaan kokonaiskuva tilanteesta. Tiedon visualisointi voi auttaa hahmottamaan tilannekuvaa selkeämmin ja tehokkaammin. Tämä voi sisältää karttojen, kaavioiden, infografiikkojen ja muiden visuaalisten elementtien käyttöä. Visualisoinnin avulla voidaan esittää tietoa havainnollisesti ja auttaa päätöksentekoa. Tilannekuvan jakaminen kaikille sopivan sisältöisenä tietoa tarvitseville tahoille on välttämätöntä kriisitilanteessa. On tärkeää viestiä selkeästi ja reaaliaikaisesti kriisin tilasta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita toteutetaan tilanteen hallitsemiseksi. Tiedon jakaminen voi tapahtua eri kanavien, kuten verkkosivustojen, sähköpostin, tekstiviestien, tiedotustilaisuuksien ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Ohjeistamme ja koulutamme yrityksiä luomaan itselleen sopivan tavan tilannekuvansa muodostamiseen, raportointiin ja jakamiseen osana häiriötilanteen hallintaa.
REFERENSSEJÄ

Mitä asiakkaamme sanovat

"Monipuolinen ja vaativakin harjoitus koeponnisti suunnitelmiamme ja osoitti, kuinka tärkeää suunnitelmia on testata käytännön harjoittelulla. Harjoituksen tuloksena syntyi paljon uusia ajatuksia, joiden pohjalta kehitämme toimintaamme."
TOIMITUSJOHTAJA
Sähköverkkoyritys
"Jatkuvuuskonsultointi Oy järjesti meille harjoituksen, jossa testattiin konsernijohdon ja sairaanhoitoalueen yhteistoimintaa, kriisiviestinnän järjestelyjä sekä valmiuskäytäntöjemme toimivuutta. Saimme päivän aikana paljon kehitysideoita eri organisaatiotasojen suunnitelmien kehittämiseen."
JOHTAJAYLILÄÄKÄRI
Sairaanhoitopiiri
"Harjoitukseen Jatkuvuuskonsultointi loi tilanteen mukaisen harjoituskehyksen, joka testasi erinomaisesti organisaatiomme kykyä toimia kriisissä ja oli innostava kaikille osallistujille."
TOIMITUSJOHTAJA
Vesihuoltolaitos

Tuotteet ja palvelut

Ota yhteyttä

Tervetuloa keskustelemaan yrityksenne jatkuvuudenhallinnasta ja sen kehitysmahdollisuuksista.
Tämä sivusto käyttää evästeitä
Asetukset
evästeet