Kriisinjohtamisharjoitukset

Kriisinjohtamis- ja häiriötilanneharjoitukset

Häiriötilanne- ja kriisinjohtamisharjoituksilla (Crisis Management Exercise, CME) todennetaan liiketoiminnan jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmien toimivuus sekä kehitetään omaa ohjeistusta ja henkilöstön osaamista toimimisesta poikkeustilanteessa niin yksilöinä kuin organisaationakin. Harjoitusteemaa varioimalla ja vastuuhenkilöitä kierrättämällä nostetaan osaamistasoa ja lisätään häiriö- ja kriisitilanteen johtamiskokemusta omaavien määrää.

Koulutuksissa ja kriisinjohtamisharjoituksissa keskitytään johtamisprosessin koulutukseen, sitä tukevaan kriisiviestintään ja tilannekuvan muodostamiseen. Olennaisia asioita ovat saumaton toiminta yrityksen sisällä sekä tärkeimpien alihankkijoiden, yhteistoimintakumppanien ja viranomaisten kanssa.

Organisaatiolle räätälöidyt ja aina erikseen määrittelyjä tavoitteita vastaavat harjoitukset takaavat parhaan lopputuloksen.

Harjoituksen toteutustapa valitaan aina asetetun tavoitteen perusteella.

Työpöytäharjoitukset. Kevyin harjoitus, joka sopii muun muassa toiminnallisten harjoitusten valmistelevaksi harjoitukseksi, riskien tunnistamiseen ja riskien hallinnan kehittämiseen, tietoisuuden parantamiseen ja koulutukseen sekä poikkeustilanteen toimintamallien ajantasaisuuden ja käyttökelpoisuuden katselmointiin.

Toiminnalliset kriisinjohtamisharjoitukset. Pelillinen ja interaktiivinen kriisinjohtamisharjoitus erityisesti kriisijohtamisen, -viestinnän ja organisaation toiminnan harjoitteluun poikkeustilanteissa sekä poikkeustilanteiden toimintamallinen todentamiseen käytännössä.

Operatiiviset testit ja harjoitukset soveltuvat käytännön toiminnan testaamiseen esimerkiksi häiriön aikaisen toiminnan tai palautumisen osalta.
Toteutamme harjoituksemme aina räätälöityinä ja käyttämämme harjoitusalusta lisää harjoituksen realistisuutta. Harjoitusalustalta voit muun muassa seurata median uutisointia ja osallistua kirjoitteluun sosiaalisessa mediassa. Erikseen sovittaessa ammattitoimittaja on mukana harjoituksessa, jolloin osallistujat pääsevät harjoittelemaan toimimista median kanssa todenmukaisissa tilanteissa.
Hyvin suunniteltujen harjoitusten hyötyjä ovat muun muassa:
johdon kriisivalmiuden paraneminen
organisaation toimintakyvyn ja resilienssin paraneminen, luottamus poikkeustilanteesta selviämiseen kasvaa
vastuualueiden ja roolien selkeytyminen, poikkeustilanteiden toimintatapojen kehittyminen
havaintojen kautta parantuva turvallisuus, kehityskohteiden tunnistaminen
parempi ymmärrys järjestelmien ja toimintojen riippuvuuksista sekä mahdollisten häiriöiden vaikutuksesta toimintaan
sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittyminen
parempi yhteisymmärrys ja yhteistyö kumppaneiden kanssa.
REFERENSSEJÄ

Mitä asiakkaamme sanovat

"Monipuolinen ja vaativakin harjoitus koeponnisti suunnitelmiamme ja osoitti, kuinka tärkeää suunnitelmia on testata käytännön harjoittelulla. Harjoituksen tuloksena syntyi paljon uusia ajatuksia, joiden pohjalta kehitämme toimintaamme."
TOIMITUSJOHTAJA
Sähköverkkoyritys
"Jatkuvuuskonsultointi Oy järjesti meille harjoituksen, jossa testattiin konsernijohdon ja sairaanhoitoalueen yhteistoimintaa, kriisiviestinnän järjestelyjä sekä valmiuskäytäntöjemme toimivuutta. Saimme päivän aikana paljon kehitysideoita eri organisaatiotasojen suunnitelmien kehittämiseen."
JOHTAJAYLILÄÄKÄRI
Sairaanhoitopiiri
"Harjoitukseen Jatkuvuuskonsultointi loi tilanteen mukaisen harjoituskehyksen, joka testasi erinomaisesti organisaatiomme kykyä toimia kriisissä ja oli innostava kaikille osallistujille."
TOIMITUSJOHTAJA
Vesihuoltolaitos

Tuotteet ja palvelut

Ota yhteyttä

Tervetuloa keskustelemaan yrityksenne jatkuvuudenhallinnasta ja sen kehitysmahdollisuuksista.
Tämä sivusto käyttää evästeitä
Asetukset
evästeet