Kriisiviestintä

Ota yhteyttä

Kriisiviestintä

Kriisiviestintä on haastavaa ja vaatii valmistautumista sekä joustavuutta tilanteiden hallitsemiseksi. Tavoitteena on tehokkaasti ja vastuullisesti välittää tietoa henkilöstölle, sidosryhmille, yleisölle ja tiedotusvälineille kriisin luonteesta, vaikutuksista, toimenpiteistä ja toipumissuunnitelmista.  Ammattimainen ja vastuullinen kriisiviestintä auttaa organisaatiota vähentämään vahinkoja, säilyttämään maineen ja rakentamaan luottamusta sidosryhmiin.

 

Kriisitilanteessa nopea ja reaaliaikainen viestintä on tärkeää. Eri osapuolia tulee tiedottaa välittömästi kriisin alkamisesta, sen laajuudesta, mahdollisista vaaroista ja toimenpiteistä tilanteen hallitsemiseksi. Reaaliaikainen viestintä auttaa ehkäisemään huhuja ja väärää tietoa.

Avoin ja rehellinen tiedottaminen on toinen keskeinen kriisiviestinnän piirre. Organisaation tulee välittää totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa sidosryhmille. Epäselvät tai välttelevät tiedotteet aiheuttavat epäluottamusta ja spekulaatioita. Tiedotteiden tulee sisältää tietoja kriisin syystä, vaikutuksista, toimenpiteistä ja tavoitteista. Kriisiviestinnässä on huolehdittava vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa ja kuunneltava heidän huoliaan ja kysymyksiään. Organisaation tulee vastata tiedusteluihin ja kommentteihin, antaa selkeitä ohjeita ja tarjota tukea. Kriisitilanteessa voidaan hyödyntää erilaisia viestintäkanavia, kuten verkkosivuja, sosiaalista mediaa, tiedotustilaisuuksia ja tiedotusvälineitä. 

 

Kehitämme yritysten häiriötilanteen johtamiseen tiiviisti kytkeytyvää kriisiviestintää auttamalla kriisiviestintäsuunnitelmien teossa ja häiriötilanteiden viestinnän käytännön harjoittelussa. Kehitämme johdon esiintymistaitoa harjaannuttamalla heitä haastatteluissa ja tiedotustilaisuuksissa ammattitoimittajan toimesta. Perehdytämme johdon ottamaan huomioon median vaikutuksen ja hyödyntämään mediaa johtamisessa.