Voisiko vakava häiriö pysäyttää toimintanne?

Jatkuvuudenhallinta on organisaatioille strateginen kysymys. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä kriiseistä toipuminen jakaa organisaatiot selviytyjiin ja häviäjiin. Valitettavan usein liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu ja siihen liittyvä harjoittelu saa ylemmän johdon huomiota vasta kun yritys on jo joutunut poikkeustilanteeseen. 


Vastaukset kysymykseen ”Mitä jos?” on helpompi miettiä rauhassa etukäteen, kuin vasta sitten, kun jotain on jo tapahtunut. Samoin säännöllinen harjoittelu varmistaa suunnitelmien käyttökelpoisuuden ja tehostaa operatiivista johtamista merkittävästi.

Yritys tai yhteisö voi joutua vakavaan kriisiin useiden eri syiden vuoksi. Sellaisia voivat olla mm. erilaiset tekniset tai henkilöstö-, talous-, ympäristö-, maine- ja hybridiuhat. Tositilanteessa useat eri osa-alueet kriisiytyvät samanaikaisesti.


Kriisien kärjistymisen voi välttää asiantuntevasti tehdyllä ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella. Jatkuvuuskonsultointi on erikoistunut näiden riskien ennakointiin ja torjuntaan.

Lue lisää palveluista ja tuotteista

Jatkuvuussuunnittelu varmistaa yrityksen ydintoiminnot

Toimintavarmuuteen kuuluvat mm.

 • Riskienhallinta

 • Jatkuvuudenhallinta

 • Turvallisuusjohtaminen

 • Tilannekuvan muodostaminen

 • Häiriötilanteiden hallinta ja johtaminen

 • Huoltovarmuus ja varautuminen.

Ota yhteyttä

Referenssejämme 

Lainaten

"Monipuolinen ja vaativakin harjoitus koeponnisti suunnitelmiamme ja osoitti, kuinka tärkeää suunnitelmia on testata käytännön harjoittelulla. Harjoituksen tuloksena syntyi paljon uusia ajatuksia, joiden pohjalta kehitämme toimintaamme."

Toimitusjohtaja, sähköverkkoyritys

Lainaten

"Jatkuvuuskonsultointi Oy järjesti meille harjoituksen, jossa testattiin konsernijohdon ja sairaanhoitoalueen yhteistoimintaa, kriisiviestinnän järjestelyjä sekä valmiuskäytäntöjemme toimivuutta. Saimme päivän aikana paljon kehitysideoita eri organisaatiotasojen suunnitelmien kehittämiseen."

Johtajaylilääkäri, sairaanhoitopiiri

Lainaten

"Harjoitukseen Jatkuvuuskonsultointi loi tilanteen mukaisen harjoituskehyksen, joka testasi erinomaisesti organisaatiomme kykyä toimia kriisissä ja oli innostava kaikille osallistujille."

Toimitusjohtaja, vesihuoltolaitos

Jatkuvuuskonsultointi on järjestänyt Fingrille useita harjoituksia. Muuttuneet tilanteet tuovat uusia uhkia. Katso Fingridin kommentit harjoittelusta. 

Heinäjärven konepaja on kuvitteellinen yhtiö, jota kohtaa vakava häiriötilanne: yhtiön toiminnan jatkuvuus on vaarassa. Katso lyhyt esittely, ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä koko tarina sekä käydään läpi onko vastaava tilanne mahdollinen teidän organisaationne kohdalla.

Kriisinjohtoharjoituksia (CME) voidaan ja on hyvä järjestää myös Covid-19 poikkeusoloissa: kriisejä on kyettävä johtamaan kaikissa olosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Katso meidän ja asiakkaidemme kokemuksia!


Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, turvallisuuspäällikkö Jarmo Ström ja Jatkuvuuskonsultoinnin asiantuntijat keskustelevat kriisijohtamisharjoituksista.

Jatkuvuuskonsultoinnin asiakkaat toimivat mm. seuraavilla toimialoilla:

Jatkuvuuskonsultoinnin asiakkaat toimivat mm. seuraavilla toimialoilla:

 • Teknologiateollisuus

 • Energiatuotanto, sähkönsiirto- ja kaukolämpö

 • Vesi- ja jätehuoltoala

 • Puolustusteollisuus

 • Valtionhallinto ja kuntasektori

 • Media-ala

 • Logistiikka

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

 • Sosiaali- ja terveydenhoitoala

 • Palveluala.

Kumppaniverkosto

Jatkuvuuskonsultoinnilla on käytössään laaja asiantuntijaverkosto ja yhteistyöyrityksiä. Asiakas saa näin käyttöönsä kuhunkin tarpeeseensa alan huippuosaamista joustavasti tilanteen mukaan.