Voisiko vakava häiriö pysäyttää toimintanne?

Yhteystiedot

Jatkuvuudenhallinta on organisaatioille strateginen kysymys. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä kriiseistä toipuminen jakaa organisaatiot selviytyjiin ja häviäjiin. Valitettavan usein liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu ja siihen liittyvä harjoittelu saa ylemmän johdon huomiota vasta kun yritys on jo joutunut poikkeustilanteeseen. 

 

Vastaukset kysymykseen ”Mitä jos?” on helpompi miettiä rauhassa etukäteen, kuin vasta sitten, kun jotain on jo tapahtunut. Samoin säännöllinen harjoittelu varmistaa suunnitelmien käyttökelpoisuuden ja tehostaa operatiivista johtamista merkittävästi.

Yritys tai yhteisö voi joutua vakavaan kriisiin useiden eri syiden vuoksi. Sellaisia voivat olla mm. erilaiset tekniset tai henkilöstö-, talous-, ympäristö-, maine- ja hybridiuhat. Tositilanteessa useat eri osa-alueet kriisiytyvät samanaikaisesti.

 

Kriisien kärjistymisen voi välttää asiantuntevasti tehdyllä ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella. Jatkuvuuskonsultointi on erikoistunut näiden riskien ennakointiin ja torjuntaan.

Lue lisää palveluista ja tuotteista

Jatkuvuussuunnittelu varmistaa yrityksen ydintoiminnot

Toimintavarmuuteen kuuluvat mm.

 • Riskienhallinta

 • Jatkuvuudenhallinta ja jatkuvuussuunnittelu

 • Turvallisuusjohtaminen

 • Tilannekuvan muodostaminen

 • Häiriötilanteiden hallinta ja johtaminen sekä häiriötilanneharjoitukset

 • Huoltovarmuus ja varautuminen.

Ota yhteyttä

Referenssejämme 

"Monipuolinen ja vaativakin harjoitus koeponnisti suunnitelmiamme ja osoitti, kuinka tärkeää suunnitelmia on testata käytännön harjoittelulla. Harjoituksen tuloksena syntyi paljon uusia ajatuksia, joiden pohjalta kehitämme toimintaamme."

- Toimitusjohtaja, sähköverkkoyritys

Referenssejämme 

"Jatkuvuuskonsultointi Oy järjesti meille harjoituksen, jossa testattiin konsernijohdon ja sairaanhoitoalueen yhteistoimintaa, kriisiviestinnän järjestelyjä sekä valmiuskäytäntöjemme toimivuutta. Saimme päivän aikana paljon kehitysideoita eri organisaatiotasojen suunnitelmien kehittämiseen."

- Johtajaylilääkäri, sairaanhoitopiiri

Referenssejämme 

"Harjoitukseen Jatkuvuuskonsultointi loi tilanteen mukaisen harjoituskehyksen, joka testasi erinomaisesti organisaatiomme kykyä toimia kriisissä ja oli innostava kaikille osallistujille."

- Toimitusjohtaja, vesihuoltolaitos

Kriisitilanteessa tiedon määrä ja yhteydenpidon tarve kasvavat. Tilannekuvan muodostaminen on ensiarvoisen tärkeää päätöksenteon nopeuttamiseksi. Organisaation johto tarvitsee yhteisen ja päivitetyn tilannekuvan, jota tilannekuvatoiminto ylläpitää. Katso lyhyt esittely aiheesta, kerromme mielellämme lisää.

 

 

Yksi yhteinen tilannekuva on välttämätön poikkeustilanteen

hallitsemikseksi. Tilannekuvatoimintoon liittyy olellisena osana tilanneselostukset. Hyvä selkeä tilanneselostus auttaa kaikkia hahmottamaan tilanteen samoin. Katso lyhyt esittely ja ota yhteyttä!

  

Jatkuvuuskonsultointi on järjestänyt Fingrille useita häiriötilanneharjoituksia. Muuttuneet tilanteet tuovat uusia uhkia. Katso Fingridin kommentit kriisitilanteiden harjoittelusta. 

Heinäjärven konepaja on kuvitteellinen yhtiö, jota kohtaa vakava häiriötilanne: yhtiön toiminnan jatkuvuus on vaarassa. Katso lyhyt esittely ja mitä kaikkea kriisitilanteessa konepajalle tuli vastaan. Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä koko tarina sekä käydään läpi onko vastaava tilanne mahdollinen teidän organisaationne kohdalla.

Järjestimme kriisinjohtamisharjoituksia (CME)  myös Covid-19 poikkeusoloissa: kriisejä on kyettävä johtamaan kaikissa olosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Harjoittelu todellisuutta vastaavassa tilanteessa ja oikeassa ympäristössä parantaa yrityksen resilienssiä poikkeustilanteessa. Katso meidän ja asiakkaidemme kokemuksia!

Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny ja turvallisuuspäällikkö Jarmo Ström kertovat Carunan kokemuksista järjestämistämme kriisinjohtoharjoituksista.

Jatkuvuuskonsultoinnin asiakkaat toimivat mm. seuraavilla toimialoilla:

Jatkuvuuskonsultoinnin asiakkaat toimivat mm. seuraavilla toimialoilla:

 • Teknologiateollisuus

 • Energiatuotanto, sähkönsiirto- ja kaukolämpö

 • Vesi- ja jätehuoltoala

 • Puolustusteollisuus

 • Valtionhallinto ja kuntasektori

 • Media-ala

 • Logistiikka

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

 • Sosiaali- ja terveydenhoitoala

 • Valmistava teollisuus

 • Palveluala

Kumppaniverkosto

Jatkuvuuskonsultoinnilla on käytössään laaja asiantuntijaverkosto ja yhteistyöyrityksiä. Asiakas saa näin käyttöönsä kuhunkin tarpeeseensa alan huippuosaamista ja laajan toimialakokemuksen joustavasti tilanteen mukaan.